Nijmegen

"Once a Green Capital, always a green capital"

Home

In 2018 was Nijmegen Green Capital van Europa. Hoe mooi dat was, zie je in dit jaaroverzicht

En we gaan verder

De vijf thema’s van Nijmegen EGC 2018 liepen min of meer parallel aan vijf ingrijpende ontwikkelingen die nodig zijn om onze steden mooi en leefbaar te houden. Vijf duurzame transities: schone mobiliteit, fossielvrije energie, duurzame voedselvoorziening, vitale stad en circulaire economie.

De transities naar schone mobiliteit en fossielvrije energie zijn al goed op dreef. Denk aan elektrisch rijden, nog
meer fietsen, milieuzone, windmolens, zonnepanelen, warmtenet en Nijmegen aardgasvrij.

Het vervolg van Green Capital zal zich vooral richten op de  transities rondom biodiversiteit, voedsel, klimaataanpassingen en de afvalvrije stad.

Internationaal netwerk

 

Nijmegen heeft zichzelf afgelopen jaar ook nadrukkelijk internationaal in de schijnwerpers gezet. Zo heeft Nijmegen nu meer en makkelijker toegang tot internationale netwerken en organisaties, bijvoorbeeld het wereldwijde netwerk van duurzame steden ICLEI. Deze internationale positie willen we in het vervolg van Green Capital natuurlijk graag benutten en uitbouwen.

Daarbij helpt het als we weten wat we willen en kunnen doen in die duurzame transities. Dat werken we uit in het stadsbrede werkprogramma. Er  is nog genoeg te doen!

 

Beleef Green Capital Nijmegen!

Social media stream

OP PAD DOOR DE STAD

GROENE INITIATIEVEN