Call for Action
17 Steden tekenen de oproep tot actie in Nijmegen European Green Capital

Steden spelen een sleutelrol in klimaatactie

HomeCall for Action

Op 23 november 2018 ondertekenden meer dan 22 steden en 4 partners van het European Capital Network in Nijmegen de zogenaamde Call for Action, een belofte om extra stappen te zetten om duurzaamheid in steden te verbeteren. Met de oproep willen steden in het Green Capital netwerk steden wereldwijd inspireren. Zij doen een beroep op steden om hun rol als aanjagers van duurzame ontwikkeling te erkennen en hiernaar te handelen. De steden bieden ook aan om andere steden te helpen bij hun inspanningen om duurzaamheid een boost te geven in hun eigen stad.

Lees hier het document

Het klimaatvraagstuk vraagt om initiatieven van de stad zelf, maar zeker ook van inwoners en bedrijven. Deze bottom-up beweging, ofwel the Dutch Approach, krijgt met de ondertekening bijval van de Europese Gemeenschap.

“Ongeveer driekwart van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden, en de stedelijke bevolking zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Dit zijn serieuze cijfers en ze benadrukken het belang van het maken van onze steden tot gezonde plekken om te leven. In dit mondiale tijdperk van verstedelijking kunnen we milieukwesties niet alleen aan. We moeten visies, beste praktijken en kennis uitwisselen met andere steden in Europa om oplossingen te vinden. Steden moeten netwerken creëren en meer betrokken worden bij het opzetten en uitvoeren van nationaal en Europees beleid. Maar onze inzet voor duurzaamheid kan niet alleen voortkomen uit overheidsinitiatieven, de betrokkenheid van inwoners is een must als we onze steden duurzamer willen maken en de CO2-uitstoot willen terugbrengen tot het overeengekomen niveau van 1,5 graad Celsius.”

Met deze boodschap opende burgemeester Bruls van Nijmegen de Mayors Conference op vrijdag 23 november. Nijmegen, als Europese Groene Hoofdstad, was gastheer van deze bijeenkomst waar burgemeesters en vertegenwoordigers van EU-steden (Covenant of Mayors, Eurocities, Energy Cities en ICLEI) bijeen waren om de oproep tot actie van het European Green Capital Network te ondertekenen.

Joanna Drake, Deputy Director-General in charge of Coordination of Resource-efficiency policies and instruments in DG Environment (ENV) was ook aanwezig op de conferentie. Ze benadrukte de belangrijke rol die steden spelen. “In de Europese geest ben ik er trots op dat u de wereld laat zien dat door samen te werken, wij de stedelijke omgeving echt kunnen vormgeven voor de toekomst.”

De Green Capital steden zullen duurzaamheid in hun steden naar een hoger plan tillen door deel te nemen aan workshops met experts uit het EGC-netwerk. Een eerste workshop over toekomstbestendige steden vond plaats in Nijmegen van 20-22 november 2018 met 15 steden uit het deelnemende netwerk. De ervaringen, kennis en geleerde lessen uit het netwerk worden samengebracht en voor andere steden toegankelijk gemaakt via de website van het European Green Capital Network.

COP 24

Met deze oproep tot actie benadrukken de steden de belangrijke rol die zij spelen in de transformatie die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken.
Tijdens de wereldwijde UN conferentie over klimaatverandering # COP24 in Katowice, Polen, van 3 – 14 december 2018, zullen vertegenwoordigers van de EGCN een beroep doen op nationale regeringen en internationale instellingen om de importeur te erkennen.

Deze steden ondertekenden de Call for Action: Amsterdam, Barcelona, Bristol, Essen, Freiburg, Gent, Hamburg, ’s Hertogenbosch, Lahti, Lissabon, Ljubljana, Malmö, Nijmegen, Nürnberg, Oslo, Umea and Vitoria Gasteiz.

The Call for Action wordt ondersteund door partners ICLEI (Local governments for sustainability), Covenant of Mayors, Energy Cities en EuroCities and will be presented during the global climate change conference #COP24 in Katowice, Poland, from 3 – 14 December 2018.