Kalender

Alle events

HomeAllesduurzame mobiliteit

Veel te doen, veel te zien. Er gebeurt een hoop in Nijmegen!

Veel te doen, veel te zien. Er gebeurt een hoop in Nijmegen!

Meet Up Bedrijven “Food Logistics & Sustainability”

Meet Up Bedrijven “Food Logistics & Sustainability”

Meet Up Bedrijven “Food Logistics & Sustainability” op woensdag 23 januari 2019  vanaf 15.00 uur bij de Cornelissen Groep in Nijmegen.

In de regio Arnhem –Nijmegen en Wageningen willen we excelleren op duurzame logistiek en agrofood. Via The Economic Board, het LEC regio Nijmegen en de Logistics Valley wordt daar al stevig op ingezet. Het idee voor de Meet Up is afgelopen jaar ontstaan in het kader van Nijmegen European Green Capital en staat tevens in het teken van de voorbereiding van de nieuwe economische visie voor de stad.

Lees verder:

Programma

Het uitdagende vraagstuk rondom “Food, Logistics & Sustainability” staat centraal. Doel van de Meet Up is om kennis, ervaring en netwerk uit te wisselen. We creëren onverwachte ontmoetingen en uiteraard zijn er sprekers om ons te inspireren en om van te leren. Zo neemt Marcel Michon van Buck Consultants ons mee naar de toekomst van food en logistics in onze regio. Cornelissen en Ahold gaan in op hun samenwerking om onder andere de stadsdistributie te verduurzamen. En we gaan naar buiten voor een live demo met de modernste trucks bij de stadshub. Uiteraard is er volop ruimte voor gesprek en stellingname.

15.00 Ontvangst
15.30 Welkom door dagvoorzitter Pieter van Ree (Nijmegen Green Capital)
15.35 Wethouder Monique Esselbrugge over uitdagingen en kansen voor de Nijmeegse economie en hoe de gemeente daar samen met ondernemers aan wil werken.
15.45 ‘Toekomst van food en logistics in onze regio’: key note van Marcel Michon (Buck Consultants)
16.15 ‘Zo groen kan het zijn’: Peter Leegstraten (Ahold) & Mark van der Drift (Cornelissen) over ketensamenwerking in verduurzaming
16.45 Live Demo duurzame logistiek op het terrein van Cornelissen
17.15 Netwerkborrel met stellingen van Sigrid Helbig (Economic Board), Gerard Jansen (Logistiek Expertise Centrum Regio Nijmegen) en Birgit Hendriks (Binnenstadservice Nijmegen).
18.00 Afsluiting

Voor wie?
De Meet Up is bedoeld voor iedereen in de regio Nijmegen die met Food, Logistics & Sustainability bezig is: ondernemers, gemeente & provincie, kenniswereld, adviseurs, NGO’s en duurzaamheidsinitiatieven.

Meer informatie
Locatie is de Cornelissen Groep aan de Hogelandseweg 41 in Nijmegen. U kunt zich alvast aanmelden voor de Meet Up door een mail te sturen naar greencapital@nijmegen.nl onder vermelding van Meet Up Bedrijven. Meer informatie met een uitgebreider programma over de Meet Up volgt.

BENIEUWD NAAR ONZE ORGANISATIE?

GEÏNTERESSEERD OM PARTNER OF SPONSOR TE WORDEN?