Ports and the city; smart and healthy
We laten iets moois na

Smart city

HomePorts and the city; smart and healthy
Ports and the city
Smart and healthy

Ports and the city ; smart and healthy

Nijmegen gaat data verzamelen over de luchtkwaliteit aan de Waalkade. Een netwerk van acht sensoren meten fijnstof en geluid van de afgemeerde schepen.

Gemeente Nijmegen wilt meten wat de uitstoot is van de schepen op de Waal en wat het effect is van walstroom. Doordat schepen gebruik maken van stroom aan de wal , is het niet nodig om aan de wal vervuilende diesel aggregaten te gebruiken. We willen graag zien wat de impact is van walstroom. Daarnaast willen we fijnstof afvangen en kijken in hoeverre dit lukt in een open omgeving.

Wat meten we?

We meten luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting Fijnstof (PM2.5 en PM10), temperatuur, vochtigheidsgraad en geluidsdruk. We meten dus alleen de geluidsdruk en nemen geen geluid op. Dit is technisch ook niet mogelijk met deze sensoren. Er zit geen camera in de sensorbox en we meten niets van personen.

Wat doen we ermee
De gegevens worden verzameld en inzichtelijk via een mobiele website. Daarnaast worden uurgemiddelden vastgelegd t.b.v. trends en analyse.

Alle data wordt als open data ter beschikking gesteld. Op data.smartemission.nl worden verschillende manieren aangeboden om data te bekijken, te downloaden en te analyseren.

Wil je het dashboard openen in een apart venster? Volg dan deze link https://pdok.smartemission.nl/waalkade

Ports and the city ; smart and healthy